Étiquette : Xuân tình Tống tửu Đơn Hùng Tín-100 tuổi Nhạc sư Vĩnh Bảo

Xuân tình Tống tửu Đơn Hùng Tín-100 tuổi Nhạc sư Vĩnh Bảo

Xuân tình Tống tửu Đơn Hùng Tín-100 tuổi Nhạc sư Vĩnh Bảo

Ajoutée le 21 juil. 2017

Ca tài tử Đại thọ 100 tuổi của Nhạc sư Vĩnh Bảo tại Quán Cà phê Trăng Non cạnh nhà Nhạc sư do ái nữ của Nhạc sư là cô Thu Anh tổ chức. Xuân tình Tống Tửu Đơn Hùng Tín Đờn: thầy Vĩnh Bảo, chú Văn Hai, chú Út Tỵ Ca: Lê Phước Tối 19/72017