Étiquette : Xẩm Lỡ Bước Sang Ngang – NSUT Thanh Ngoan – Mai Tuyết Hoa

Xẩm Lỡ Bước Sang Ngang – NSUT Thanh Ngoan – Mai Tuyết Hoa

Xẩm Lỡ Bước Sang Ngang – NSUT Thanh Ngoan – Mai Tuyết Hoa

1,504,728 views•Mar 5, 2014 2K 667 Share SaveMai Đức Thiện Xẩm Lỡ Bước Sang Ngang Làn điệu: Xẩm Tàu Điện, Thập Ân, Xẩm Chợ, Ngâm Bồng Mạc, Ngâm Sa Mạc Lời thơ: Nguyễn Bính Biểu diễn: NSUT Thanh Ngoan – Mai Tuyết Hoa