Étiquette : VTC14_Đề cử Bài chòi là di sản văn hóa UNESCO

VTC14_Đề cử Bài chòi là di sản văn hóa UNESCO

VTC14_Đề cử Bài chòi là di sản văn hóa UNESCO

Published on Mar 21, 2015

(Truyền hình VTC14) – Đề cử Bài chòi là di sản văn hóa UNESCO:
Sau dân ca Ví, Giặm – nghệ thuật bài chòi cũng có thể có cơ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại – khi Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Bộ VH-TT&DL lập hồ sơ trình cho UNESCO xem xét, công nhận.