Étiquette : Vĩnh-Bảo : Dùng đàn Tranh đàn Tân nhạc và Nhạc Tây phương

Vĩnh-Bảo : Dùng đàn Tranh đàn Tân nhạc và Nhạc Tây phương

Dùng đàn Tranh đàn Tân nhạc và Nhạc Tây phương
Nhạc Tây phương thuộc Nhạc Cung (Musique Tonale).
Bản nhạc thuộc âm giai Do trưởng (Do majeure) thí
Do là chủ âm (tonique), quảng ba trưởng (tierce majeure) « do ré mi »,
bản nhạc phải chấm dứt với nốt Do. Âm giai tương đối (gamme relative) của Do trưởng là Mi thứ (Mi.mineure)
Cách lên dây đàn Tranh để đàn :
a. Bản Do trưởng
tìm Át âm (Dominante) của Do majeure bằng cách tính từ Do lên 5 nốt (Do ré mi fa sol) nốt thư 5 Sol là Át âm (dominante).
b. Nốt Hò của đàn Tranh lấy theo cao độ của Át âm Sol,
c. Lên dây để đàn: Hò xự xang xê cống (Sol la do ré mi).
Trường hợp bản thuộc La thứ thì nốt Hò của đàn Tranh lấy theo cao độ của La và lên dây để đàn: Hò xư xang xê công (Sol si do ré fa).
20-11-2017
Vĩnh-Bảo