Étiquette : Việt Nam 1900 – 1945 | Những Thước Phim Xưa Việt Nam

Việt Nam 1900 – 1945 | Những Thước Phim Xưa Việt Nam

Việt Nam 1900 – 1945 | Những Thước Phim Xưa Việt Nam

299,547 views•Jul 5, 2015 1.2K76ShareSaveTAT MEDIA 9.44K subscribers SUBSCRIBE to TAT MEDIA : https://bit.ly/39JslDD Like our Facebook ► https://www.facebook.com/lichsuvietna… 45 năm Lịch sử Việt Nam qua những thước phim tài liệu từ thời Pháp thuộc (1900 – 1945)