Étiquette : Tự học đàn tranh: kĩ thuật NHẤN trong Đàn Tranh ( Làm sao để không bị phô?)