Étiquette : TRỐNG CƠM – CHỐNG COVID19 | Vietnamese/English version by KYO YORK

TRỐNG CƠM – CHỐNG COVID19 | Vietnamese/English version by KYO YORK

TRỐNG CƠM – CHỐNG COVID19 | Vietnamese/English version by KYO YORK

1,344,623 viewsPremiered Apr 3, 202021K627ShareSaveKyo York OFFICIAL 191K subscribers Ca khúc Trống Cơm – được chuyển thể lời thành ca khúc Chống Covid19 #TrongCom#Covid # NHẠC: DÂN CA BẮC BỘ LỜI VIỆT/HÒA ÂM: KHÚC ĐẠO MINH ENGLISH VERSION/SINGER: KYO YORK BÈ: THANH LAN | THU ÂM: VŨ THẮNG KIENGCAN ENTERTAINMENT #TRONGCOM#CHONGCOVID19#KYOYORK