Étiquette : TRAN QUANG HAI practises the throat singing with free movements at Park La Plage Bleue

TRAN QUANG HAI practises the throat singing with free movements at Park La Plage Bleue, Valenton, France, 20/08/2020

TRAN QUANG HAI practises the throat singing with free movements at Park La Plage Bleue, Valenton, France, 20/08/2020

Trần quang Hải practises the overtone singing with free movements at Park La Plage Bleue , Valenton,20/08/2020
Trần quang Hải luyện hát đồng song thanh với đong tác tự do tại công viên Là Plage Bleue buổi sáng sớm (7 giờ sáng) 20/08/2020