Étiquette : TRAN QUANG HAI & BACH YEN wish their friends a MERRY CHRISTMAS & a HAPPY NEW YEAR 2021 / chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2021