Étiquette : TP HCM

Chào mừng Sân Chơi Đàn Tranh (sáng kiến của Phạm Thúy Hoan), tháng 12,2017 tại Bảo tàng tượng sáp nghệ sĩ, TP HCM

tqh tvk tuong sáp dec.2017.jpg

TUONG SAP 1  DEC 2017.jpg

TUONG SAP 3.jpg

TUONG SAP 4.jpg

TUONG SAP 5.jpg

TUONG SAP 6

TUONG SAP 7

tuong sap 9.jpg

TUONG SAP 10

TUONG SAP 8.jpg

Cám ơn em VĂNG VĨNH NGUYÊN đã chụp những tấm hình lưu niệm của chương trình đầu tiên « Sân chơi Đàn Tranh » qua sáng kiến của Phạm Thúy Hoan, tháng 12, 2017

 

Hình tượng sáp TRẦN QUANG HẢI được trưng bày tại rạp HÒA BÌNH , TP HCM , VIETNAM trong khung cảnh 100 người nghệ sĩ của Việt Nam

hinh sáp tqh 5.2017.jpg

hinh tương sáp tran quang hai 5.2017.jpg

Hình tượng sáp TRẦN QUANG HẢI được trưng bày tại rạp HÒA BÌNH , TP HCM , VIETNAM trong khung cảnh 100 người nghệ sĩ của Việt Nam

Hình chụp ngày 7 tháng 5, 2017 .