Étiquette : Tình thương quê (Thao Giang)

Tình thương quê (Thao Giang)

Tình thương quê (Thao Giang)

921 views•Jul 2, 2017 7 0 Share SaveHong Quang Truong 48 subscribers Tình thương quê / Sehnsucht nach der Heimat Sáng tác / Komposition: Thao Giang Độc tấu đàn nhị / Vietnamesische Spießgeige: Lê Thị Thanh Lotus-Ensemble Berlin (Trần Phương Hoa: Đàn tranh/Wölbbrettzither; Đào Xuân Phương: Tam thập lục/Brettzitter; Lê Mạnh Hùng: Trống / Schlagzeug) Quay phim/Kamera: Trương Trần Phúc Lễ ra mắt Quỹ Đào Minh Quang / Auftaktveranstaltung Đào Minh Quang – Stiftung WABE-Theater Berlin, 15.06.2017