Étiquette : Tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam trở thành di sản văn hoá đại diện của nhân loại I VTC16

Tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam trở thành di sản văn hoá đại diện của nhân loại I VTC16

Tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam trở thành di sản văn hoá đại diện của nhân loại I VTC16

Published on Dec 3, 2016

VTC16 | Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh tại danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.