Étiquette : Tiểu Vũ : Con trưởng GS Trần Văn Khê khẳng định vẫn duy trì tượng sáp của cha

Tiểu Vũ : Con trưởng GS Trần Văn Khê khẳng định vẫn duy trì tượng sáp của cha