Étiquette : Thường thức về âm nhạc cổ truyền Việt Nam và Lịch sử âm nhạc (Ebook.chm)

Thường thức về âm nhạc cổ truyền Việt Nam và Lịch sử âm nhạc (Ebook.chm)

Thường thức về âm nhạc cổ truyền Việt Nam và Lịch sử âm nhạc (Ebook.chm)

Ajoutée le 23 déc. 2013

474. Thường thức về âm nhạc cổ truyền Việt Nam và Lịch sử âm nhạc Tác giả: NGUYỄN THỤY LOAN Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2001 Xem toàn bộ: http://www.youtube.com/watch?v=k7UQbn… Ebook.chm: https://docs.google.com/file/d/0B1vBP… —————————– Sơ lược sách: Phần một: ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN VLỆT NAM Chương 1. Khái lược về các vùng dân ca I. Khái quái về dân ca Việt Nam II. Bước đầu tìm hiểu các vùng dân ca Chương 2. Vài nét về kịch hát cổ truyền của người Việt I. Hát chèo II. Hát bội (hát tuồng) Phần hai: L!CH SỬ ÂM NHẠC Chương 1. Lược trình tiến triển lịch sử âm nhạc thế giới I. Âm nhạc thời nguyên thủy II. Những nền Âm nhạc lớn thời cổ đại III – Âm nhạc thời trung đại IV – Âm nhạc thời cận đại V. Âm nhạc thời kì hiện đại. Chương 2. Sơ giản về lịch sử âm nhạc Việt Nam I. Âm 11hạc thời bắt đầu dựng nước và giữ nước II. Âm nhạc thời xây dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến, độc lập tự chủ (thế kỉ X – cuối thế kỉ XIX) III. Âm nhạc trong thời kì đụng độ và giao lưu Đông – Tây (cuối thế kỉ XIX cho tới nay) —————————– Kho sách nói dành cho người mù http://www.facebook.com/AudioBooksFor… http://www.youtube.com/user/AudioBook…