Étiquette : Then

Then

FR 9+

Then

25,256 views•May 11, 2016 57 15 Share Savetoan nong 103 subscribers Tại Cao Bằng Viện Âm nhạc Việt Nam đã tiến hành ghi hình phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ đề cử Quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái Việt Nam” trình UNESCO, đề nghị đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.