Étiquette : The Jimmy Show | Tài tử Kim Vui | SET TV www.setchannel.tv

The Jimmy Show | Tài tử Kim Vui | SET TV www.setchannel.tv

The Jimmy Show | Tài tử Kim Vui | SET TV http://www.setchannel.tv

Published on Oct 8, 2018

The Jimmy Show | Tài tử Kim Vui | SET TV http://www.setchannel.tv SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) PO Box 127. Garden Grove CA 92842 Tel: 714-609-6678 Email: khoaleset@gmail.com Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television)