Étiquette : The Jimmy Show | Nhạc sĩ Lê Dinh | SET TV www.setchannel.tv

The Jimmy Show | Nhạc sĩ Lê Dinh | SET TV www.setchannel.tv

The Jimmy Show | Nhạc sĩ Lê Dinh | SET TV http://www.setchannel.tv

31,880 views•Jan 15, 202044411ShareSaveSaigon Entertainment Television 158K subscribers SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) 10531 Garden Grove Blvd. Garden Grove, California Tel: 714-266-3666 Email: info@setchannel.tv Youtube: https://www.youtube.com/saigonenterta… Facebook: https://www.facebook.com/setchannel/ Download SET GROUP TV trên IOS hoặc Android để xem được nhiều đài Việt Ngữ miễn phí http://www.setchannel.tv Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television) INTERNATIONAL HOME SHOPPING 9822 Bolsa Avenue, Suite D Westminster, CA 92683 1-877-620-7467 Email: internationalhomeshopping@gmail.com