Étiquette : The Jimmy Show | Danh ca Thanh Lan | Show 13 | SET TV |

The Jimmy Show | Danh ca Thanh Lan | Show 13 | SET TV |

The Jimmy Show | Danh ca Thanh Lan | Show 13 | SET TV |

50,703 views•Oct 11, 2017 316 16 Share SaveSaigon Entertainment Television 85.1K subscribers SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET 57.4) PO Box 1690a Garden Grove CA Tel: 714-868-6876 Email: info@settv574.com Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television) http://www.settv574.com INTERNATIONAL HOME SHOPPING 9822 Bolsa Avenue, Suite D Westminster, CA 92683 1-877-620-7467 sethomeshopping@settv574.com