Étiquette : The Jimmy Show | 45 Năm Nhìn Lại (1975-2020)

The Jimmy Show | 45 Năm Nhìn Lại (1975-2020)

The Jimmy Show | 45 Năm Nhìn Lại (1975-2020)

61,240 views•Premiered May 1, 2020 59746ShareSaveSaigon Entertainment Television 120K subscribers The Jimmy Show | 45 Năm Nhìn Lại (1975-2020) SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) 10531 Garden Grove Blvd. Garden Grove, California Tel: 714-266-3666 Email: info@setchannel.tv Youtube: https://www.youtube.com/saigonenterta… Facebook: https://www.facebook.com/setchannel/ Download SET GROUP TV trên IOS hoặc Android để xem được nhiều đài Việt Ngữ miễn phí http://www.setchannel.tv