Étiquette : Thái Thanh : Có tiếng hát xao xuyến ánh trăng vàng

Thái Thanh : Có tiếng hát xao xuyến ánh trăng vàng

Thái Thanh : Có tiếng hát xao xuyến ánh trăng vàng

114,698 views•Aug 10, 2011 584 22 Share SaveTrí Đức (chanthienluc) 4.39K subscribers 18 tháng 2 năm 2004 : Cô Thái Thanh ( 70 tuỗi ) hát ở Tu Viện Lộc Uyển Escondido, San Diego, California . Tâm ca 4 – Giọt mưa trên lá (Phạm Duy) Đạo ca 4 : Quán Thế Âm (Phạm Duy – Phạm Thiên Thư) Tâm ca 1 – Tôi ước mơ (Phạm Duy – Nhất Hạnh) Ngậm ngùi (Phạm Duy – Huy Cận)