Étiquette : [TANG LỄ GIÁO SƯ TRẦN VĂN KHÊ 27-06-2015] Ban tứ tuyệt DUYỆT THỊ TRANG tấu LONG NGÂM tiễn đưa