Étiquette : SÂN KHẤU CHÈO: Trương Viên – Nhà hát Chèo Hà Nội – 2008