Étiquette : Sầm Giang Tái Ngộ 15 – Tưởng nhớ Trần Văn Trạch và tặng hoa