Étiquette : PHAN Ý LY GIỚI THIỆU BUỔI BIỂU DIỄN ĐÀN TRANH TẠI HÀ NỘI.

PHAN Ý LY GIỚI THIỆU BUỔI BIỂU DIỄN ĐÀN TRANH TẠI HÀ NỘI.

PHAN Ý LY GIỚI THIỆU BUỔI BIỂU DIỄN ĐÀN TRANH TẠI HÀ NỘI.

Duyệt Thị Trang 1,27 k abonnés Đêm trình tấu là một thể nghiệm ngẫu hứng giữa cây đàn Tranh và tiếng Dương Cầm của Phan Ý Ly và Vũ Nhật Tân : « Trao Nhau Câu Chuyện Của Tình Yêu » :. Phan Ý Ly bắt đầu cuộc hành trình với cây đàn tranh 16 dây phục dựng theo lối xưa. Tiếp thu từ thầy mình niềm tin rằng âm nhạc đến từ trái tim và không lệ thuộc vào bất cứ khuôn khổ hay trói buộc nào.