Étiquette : Phần góp ý và chia sẻ của GS Hồ Thụy Trang về Chương Trình Đàn Tranh Online lần 1 năm 2018