Étiquette : Ôi Ngày Hạnh Phúc (Võ Đức Thu)- Ca sĩ: Hải Minh (Trần Văn Khê)