Étiquette : NSƯT Hà Thị Cầu với Những Bài Xẩm Hay Nhất

NSƯT Hà Thị Cầu với Những Bài Xẩm Hay Nhất

NSƯT Hà Thị Cầu với Những Bài Xẩm Hay Nhất

Khảo Sát CCS

Khảo Sát CCS

il y a 1 an 1. Xẩm thập Ân Nghĩa mẹ sinh thành chớ có quên công cha ngãi mẹ sinh thành Mẹ mang con chín tháng ớ ơ Thai sinh 1 giờ Ở trong lòng mẹ chả ngại tanh dơ Trong mấy lòng mẹ chả ngại tanh dơ Nuôi con từ thưở trứng nước ngây thơ như là Chớ con quên công cha mà ngãi mẹ sinh con ra Con nằm ngang Công cha thờ nhiêu nao là khi ớ con ơ bồng bế có chửa nâng niu Nào mấy khi ơ bồng bế nâng niu Sinh con mấy trai con gái công lao cha mẹ thì nhọc nhằn chả mấy cho đêm ngày con bú con ăn Đêm nằm quần áo Chiếc chăn nó ướt đầm đầm cho ướt ơ thời mẹ chịu cho đành tâm Ướt mấy tơi mẹ chịu đành tâm sao mấy xê con lại Con nằm cho êm qua mấy đẹn con ơi suốt cả thâu đêm Chờ cho con đi ngủ …ấm êm Mẹ nằm mong mấy ngày con ơi thì mong tháng mong đủ đầy năm.

688,105 views•Aug 2, 20142.4K376ShareSaveLangCheoVietNam 10.7K subscribers