Étiquette : November 27th 2016

TRAN QUANG HAI & ALESSIO SURIAN (professor of psychotherapy in Padova, Italy) paid a visit to Prof. Gilbert ROUGET , Paris, November 27th 2016

dsc00683-copy

Prof. GILBERT ROUGET & TRAN QUANG HAI

dsc00681-copy

dsc00673-copy

Prof. GILBERT ROUGET

dsc00702-copy

ALESSIO SURIAN , Prof. GILBERT ROUGET, TRAN QUANG HAI

dsc00677-copy

Prof. GILBERT ROUGET , ALESSIO SURIAN

dsc00665-copy

Prof. GILBERT ROUGET

dsc00684-copy

Prof. GILBERT ROUGET, TRAN QUANG HAI

TRAN QUANG HAI & ALESSIO SURIAN (professor of psychotherapy in Padova, Italy) paid a visit to Prof. Gilbert ROUGET (100 years and 4 months old, born on 9 july 1916) at his apartment in Paris, November 27th 2016
Trần Quang Hải & Alession Surian (giáo sư môn tâm lý điều trị học tỉnh Padova, Ý) tới thăm GS TS Gilbert Rouget (100 tuổi và 4 tháng , sinh ngày 9 tháng 7, 1916) tại tư gia , Paris ngày 27 tháng 11, 2016