Étiquette : Những video #Vọng cổ đầu tiên của nhóm #văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ Mỹ Hằng ca

Những video #Vọng cổ đầu tiên của nhóm #văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ Mỹ Hằng ca

Những video #Vọng cổ đầu tiên của nhóm #văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ Mỹ Hằng ca

222 views•Premiered 23 hours ago 8 0 Share SavePhạm Văn Môn 1.25K subscribers Những video #Vọng cổ đầu tiên của nhóm #Văn nghệ Huynh đệ Quê Mẹ: Bài #Vọng cổ « Cô bán đèn hoa giấy », #Mỹ Hằng trình bày, cùng dàn nhạc : #Công Dẫn đờn Guitar VN, #Thanh Dũng đờn Violon, #Huỳnh Tuấn đờn Kìm.