Étiquette : nhớ Trường Làng Tôi và nhạc sĩ Phạm Trọng (phát hành ngày 1/6/2018)

Thế Giới Nghệ Sĩ số 173: Đã Phát Hành Thế Giới Nghệ Sĩ 173 chủ đề: Hè về, nhớ Trường Làng Tôi và nhạc sĩ Phạm Trọng (phát hành ngày 1/6/2018)

Đã tải thêm tin.