Étiquette : Nhạc Sư Vĩnh Bảo. Ns Thu Huệ. Nsut Huỳnh Khải. Nsut Hải Phượng.