Étiquette : Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và những giai điệu cuộc đời | THDT

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và những giai điệu cuộc đời | THDT

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và những giai điệu cuộc đời | THDT

Comments
  • Tran Quang Hai
  • Chúc mừng Bác Bảo vang danh ,
  • Cám ơn Cao Lãnh tỉnh thành góp công ,
  • Đờn ca tài tử non sông ,
  • Trăm năm lưu giữ trong lòng dân gian . Hun Bác nhiều ,
  • Trần Quang Hải
Tran Quang Hai

Write a comment…