Étiquette : Nhạc sĩ Ba Tu và Nhạc sĩ Vinh Bao Hòa tấu song thanh đờn Kìm & đờn Tranh 3 câu vọng cổ