Étiquette : Nhạc DÂn Tộc Hòa Tấu Đàn Tranh Quê Hương Việt Nam Hay Nhất 2014

Nhạc DÂn Tộc Hòa Tấu Đàn Tranh Quê Hương Việt Nam Hay Nhất 2014

Nhạc DÂn Tộc Hòa Tấu Đàn Tranh Quê Hương Việt Nam Hay Nhất 2014

Ajoutée le 8 nov. 2014

Nhạc DÂn Tộc Hòa Tấu Đàn Tranh Quê Hương Việt Nam Hay Nhất 2014 1. Dạo Nam 2. Hương Sen Đồng Tháp 3. Lá Thư Tuyền Tuyến 4. Lới Lơ 5. Sang Xuân 6. Tò Vò 7. Tứ Đại Cảnh 8. Khốc Hoàng Thiên 9. Xuân Quê Hương

Nhạc DÂn Tộc Hòa Tấu Đàn Tranh Quê Hương Việt Nam Hay Nhất 2014

Nhạc DÂn Tộc Hòa Tấu Đàn Tranh Quê Hương Việt Nam Hay Nhất 2014

Published on Nov 8, 2014

Nhạc DÂn Tộc Hòa Tấu Đàn Tranh Quê Hương Việt Nam Hay Nhất 2014
1. Dạo Nam
2. Hương Sen Đồng Tháp
3. Lá Thư Tuyền Tuyến
4. Lới Lơ
5. Sang Xuân
6. Tò Vò
7. Tứ Đại Cảnh
8. Khốc Hoàng Thiên
9. Xuân Quê Hương