Étiquette : Nhà nghiên cứu Võ Trường Kỳ nói về xuất xứ và cái hay

Nhà nghiên cứu Võ Trường Kỳ nói về xuất xứ và cái hay, cái đẹp của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ V

Nhà nghiên cứu Võ Trường Kỳ nói về xuất xứ và cái hay, cái đẹp của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ V

44 views•Mar 20, 201910SHARESAVEHỒng Vĩnh Nguyễn4 subscribersSUBSCRIBECó minh họa