Étiquette : Nhà giáo – Nghệ sĩ Nhân dân Vũ Tuấn Đức

Nhà giáo – Nghệ sĩ Nhân dân Vũ Tuấn Đức

Nhà giáo – Nghệ sĩ Nhân dân Vũ Tuấn Đức

Dang Hoanh Loan 3,38 k abonnés NSND Vũ Tuấn Đức là thầy giáo Trưởng Khoa nhạc dân tộc Trường Âm nhạc Việt Nam (Tiền thân của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam ngày nay), nghệ sĩ chơi điêu luyện rất nhiều hình thức thể loại nhạc cổ truyền Việt Nam. Đây là video NSND Vũ Tuấn Đức chơi bản Nam Bằng nhạc Huế.