Étiquette : Nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng – Thành Phố Hôm Nay [HTV9 — 13.07.2013]