Étiquette : Nghệ Sĩ Bạch Yến và chuyến uỷ lạo bệnh nhân tâm thần tại Toronto

Nghệ Sĩ Bạch Yến và chuyến uỷ lạo bệnh nhân tâm thần tại Toronto

Nghệ Sĩ Bạch Yến và chuyến uỷ lạo bệnh nhân tâm thần tại Toronto

Ajoutée le 25 juin 2016

Website: http://www.vomedia.ca Facebook: http://facebook.com/officialvomedia Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirecTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị. Canada: Rogers 1-888-764-3771 Channel 818 Telus 1-800-646-0000 Channel 510 IPTV Bell 1-888-759-3474 Channel 750 IPTV Shaw 1-888-472-2222 Channel 515