Étiquette : Nghệ An)

Ngâm Đại Thạch, ca nương Lê Thị Phùng (CLB Ca trù Diễn Châu, Nghệ An)

Ngâm Đại Thạch, ca nương Lê Thị Phùng (CLB Ca trù Diễn Châu, Nghệ An)

Ajoutée le 6 oct. 2018

Thuở xưa xứ nghệ gọi Ca trù là Hát Nhà trò. Nhà trò lại có hai tổ chức là Nhà trò Đại hàng và Nhà trò Tiểu hàng. Nhà trò Đại hàng có đẳng cấp nghề nghiệp cao hơn Nhà trò Tiểu hàng, ví như chuyên nghiệp và nghiệp dư vậy. Giáo phường Nhà trò tổng Lữ (nay là làng Yên Lí, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) thuộc đẳng cấp Nhà trò Đại hàng. Tiết mục ngâm Đại Thạch, kép đàn Phạm Tài Khoản, cầm chầu Nguyễn Minh Tiến cùng các vũ công của CLB Ca trù Diễn Châu biểu diễn.