Étiquette : Lễ khai mạc Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020 tại Thanh Hóa

Lễ khai mạc Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020 tại Thanh Hóa

Lễ khai mạc Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020 tại Thanh Hóa

1 179 vues•Diffusé en direct le 25 sept. 2020 141PartagerEnregistrerNghệ thuật biểu diễn Việt Nam 610 abonnés

Lễ khai mạc Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020 tại Thanh Hóa