Étiquette : KỂ CHUYỆN NGÀY MÙA – HÒA TẤU NHẠC DÂN TỘC

KỂ CHUYỆN NGÀY MÙA – HÒA TẤU NHẠC DÂN TỘC

KỂ CHUYỆN NGÀY MÙA – HÒA TẤU NHẠC DÂN TỘC

1,134 views•Nov 29, 2019 140ShareSaveTrung tâm Âm nhạc Truyền thống Thăng Long 1.99K subscribers KỂ CHUYỆN NGÀY MÙA – HÒA TẤU NHẠC DÂN TỘC Sáng tác: Nhạc sỹ NSUT Thao Giang Biểu diễn: Các nghệ sỹ của Trung tâm âm nhạc truyền thống Thăng Long#amnhacthanglong