Étiquette : hỏi để học

NGUYỄN VĨNH BẢO : Nói những gì mình biết, những gì không biết, hỏi để học

Nói nhửng gì mình biêt, nhửng gì không biết, hỏi để học.
Sau 1975, năm 1977, Viện Nghiên Cứu Âm Nhạc, số 2 đường Trần- quý-Khoách Tân định: Viện Trưởng: Lưu-hửu-Phước, Phó Viện Trưởng : Tô-Vủ, Cổ Nhạc: Trung-Dỏng (Mười Đờn) tổ chức buổi họp mặt khoảng 100 nghệ sỉ, nhạc sỉ, từ U 90 tới 45 đả giải nghệ, đang hành nghề, biều diển đờn ca tài tử kéo dài từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều trên từng lâu thứ bảy (lầu chót) của khách sạn Embassy (Bến-Nghé) đường Nguyển-trung-Trực Sài gòn.
Vài năm sau đó, Viện Nghiên cứu am nhạc mở cuộc thi “Danh Cầm” trong ấy , nhiều nhạc sỉ ngụ tại Sài gòn tham gia. Kết quả, giải nhứt thuộc về nhạc sỉ Năm Vinh, thợ hớt tóc, người Bến Tre,
Trong riêng tư, tôi hỏi anh Lưu-hửu-PhướC: đả là “Danh Cầm” còn thi cái gì. Giám khảo là ai? ”anh Phước cười”.
Do nghe có người nói là năm 1935 tại Sài gòn có mở ra cuộc thi đờn Ca Tài tử.
Tôi muốn biết người, hay nhóm nào đứng ra tổ chức cuộc thi nầy. Tô chức tại đâu,
Ban Giám khảo gồm có nhửng ai. Thời điểm nầy, tại Sài gòn có báo nào viết về vụ việc nầy không?.
Nghe nói cuộc thi nầy có nhiều nhạc sỉ của một số tỉnh tham dự. Riêng về tỉnh Bạc liêu, thì ông Cao-văn-Lầu là người được cử làm Trưởng phái đoàn. Như vậy so với nhạc sỉ tỉnh Bạc liêu, ông Cao-văn-Lầu là người đủ khả năng và tư cách. .
Xin nêu tên từng nhạc sỉ các tỉnh dự thi.
Họ thi trên cây đờn gì?
Thành phần Giám khảo gồm nhửng ai?
Nhạc sỉ dự thi, ai được giải nhứt, nhì, ba …..?
Xin kể qua một số nhạc sỉ của hai tỉnh Bạc liêu và Cần đước mà tôi được biết.
Bạc liêu:
Mười khói, Sáu Tài, Năm đờn (đàn Kìm),
Lý-Khi, Tô-Hạo, Tư Xía (đàn Kìm, Tranh).
Cần-Đước:
Mười Còn (đờn Cò, Violon)
Năm Lòng (Cò)
Mười Của (Kìm),
Sáu Qui (Nguyển-thế-Quí) (Tranh, Kìm), em Tư Huyện,
Nguyển-thế-Huyện (Tư Huyện), Kìm, Tranh, Cò, Violon, Tiêu (Đờn ca Tài tử và Nhạc Lể).
Hai Phát (anh Tư Huyện và Sáu Quí) Nhạc Lể,
Huỳnh-văn-Biểu (Hai Biểu) Tranh, Kìm,
Mười Lăng (Tranh),
Chín Hoà (Kìm)
Trương-văn-Đệ (Bảy Hàm) (Kìm, Cò),
Năm Giai (Kìm)
Chín Láo (Cò)
Nhạc sư Năm Tịnh, Chín Chiêu, Sáu Thoàng.
Các Hảng sản xuất dỉa nhựa tại Sài gòn:
Tính sổ xem từ năm 1930 đến 1975: có bao nhiêu nhạc sỉ Bạc liêu và Cần đước được mời làm dỉa nhựa?
20-03-2019
Vĩnh-Bảo