Étiquette : HỒ NHỰT QUANG : Hôm nay có mâm cơm kính dâng lên Thầy nhân ngày 5/5 a.l. Kính như tại!