Étiquette : hình trần văn khê & trần quang hải

Hình GS TRẦN VĂN KHÊ & GS TRẦN QUANG HẢI

TVK TQH 1

Trần Văn Khê (kìm) Trần Quang Hải (sinh tiền) , trung tâm TVK , TP HCM, 2009

TVK TQH 2

Trần Văn Khê, Trần Quang Hải , Q. Bình Thạnh, TP HCM, 2009

 

TVK TQH 3

Trần Văn Khê (kìm), Trần Quang Hải (sinh tiền) , Q.Bình Thạnh, TP HCM, 2009

 

TVK TQH 4.jpg

Trần Quang Hải & Trần Văn Khê, tháng 1, 2011, kỷ lục Vua Muỗng, TP HCM

TVK TQH 5

Trần Quang Hải & Trần Văn Khê , 13 tháng 12, 2014, nhà hát Hòa Bình TP HCM

TVK TQH 6

Trần Văn Khê (kìm) & Trần Quang Hải (muỗng), trung tâm Trần Văn Khê, Q.Bình Thạnh, TP HMC,  tháng 5, 2014

TVK TQH 7

Trần Văn Khê & Trần Quang Hải , tháng 5, 2014, trung tâm trần văn khê, TP HCM

TVK TQH 11

Trần Văn Khê & Trần Quang Hải, tháng 5, 2014, trung tâm TVK , Q. Bĩnh Thạnh, TP HCM

TVK TQH 8

Trần Văn Khê & Trần Quang Hải , TP HCM, 2013

TVK TQH 9

Trần Văn Khê & Trần Quang Hải , Paris , UNESCO , 1973

TVK TQH 10

Trần Văn Khê & Trần Quang Hải , đại học Bình Dương, 2012

TVK TQH 12

Trần Quang Hải , Trần Thị Thủy Ngọc, Trần Văn Khê, Villejuif, 1976

TVK TQH 13
GS Tr§n Vn Khê trong mÙt buÕi sinh ho¡t chuyên Á vÁ nh¡c dân tÙc t¡i t° gia, TP.HCM – GS¢nh: Gia Ti¿n

GS Trần Văn Khê trong một buổi sinh hoạt chuyên Á và nhạc dân tộc tại tư gia, TP HCM với Trần Quang Hải & Bạch Yến, 2011

TVK TQH 14

Trần quang Hải (muỗng) , Bạch Yến (micro), Trần Văn Khê (kìm) tại tư gia , Q.Bình Thạnh, TP HCM, 2011

TVK TQH 15

Trần Quang Hải (muỗng) Thúy Hoan (sinh tiền) Trần Văn Khê (kìm) Hải Phượng  (song lang)

tư gia TVK, Q. Bình Thạnh , TP HCM , 2010