Étiquette : Hát cửa đình CLB Ca Trù Hải Phòng 16/1/2015. Hát đứng- Giáo hương NSUT Đỗ Quyên