Étiquette : HAPPY BIRTHDAY TO TRAN QUANG HAI !

HAPPY BIRTHDAY TO TRAN QUANG HAI !

HAPPY BIRTHDAY TO TRAN QUANG HAI !

Published on May 11, 2016

TRAN QUANG HAI sings HAPPY BIRTHDAY in English, French and Vietnamese . At the end, he plays the Vietnamese Đàn Môi Jew’s harp the same melody  This performance is for his birthday ! 13.05.2016
TRẦN QUANG HẢI hát bản HAPPY BIRTHDAY bằng tiếng Anh , Pháp và Việt (lời Việt do Trần Quang Hải sáng tác) . Sau hết , anh khảy đàn môi Việt Nam bản này để tự chúc mừng sinh nhựt của anh . 13 tháng 5, 2016