Étiquette : GS TS Trần Văn Khê trò chuyện trên Gala Ngày trở về 2011

GS TS Trần Văn Khê trò chuyện trên Gala Ngày trở về 2011

GS TS Trần Văn Khê trò chuyện trên Gala Ngày trở về 2011

Linku Xavier Ajoutée le 12 juin 2015 « Tôi sẽ tiếp tục làm công việc từ ngày xưa, tiếp tục việc làm theo lý tưởng: sống nhờ Trời Phật hưởng hồng ân và sẽ luôn luôn làm việc tới hơi thở cuối cùng… » Đó là chia sẻ của GS TS Trần Văn Khê trong chương trình Gala Ngày trở về phát sóng trong dịp Tết Tân Mão 2011 trên VTV1 và VTV4