Étiquette : GS TRẦN VĂN KHÊ và GS TRẦN QUANG HẢI, tháng 12, 2014, TP HCM