Étiquette : GS Trần Văn Khê hướng dẫn chơi nhạc cụ truyền thống Việt Nam

GS Trần Văn Khê hướng dẫn chơi nhạc cụ truyền thống Việt Nam

GS Trần Văn Khê hướng dẫn chơi nhạc cụ truyền thống Việt Nam

Ajoutée le 29 août 2013

Là một nhà nghiên cứu văn hóa, âm nhạc cổ truyền nổi tiếng, GS Trần Văn Khê đã truyền thụ lại những kinh nghiệm rất quý báu về cách chơi một số loại nhạc cụ dân tộc truyền thống của Việt Nam….