Étiquette : GS TRẦN QUANG HẢI dạy gõ muỗng cho trẻ em 1 trường tiểu học tại Viện âmnhạc